biuro projektowe,projekty telekomunikacji,projekty energetyki
Teletechnika:
- sieci telekomunikacyjne - pełny zakres projekowania sieci
- projekty liniowe, projekty obiektowe, audyty teletechniczne,
- sieci optyczne, transmisja danych, kanały technologiczne,
- projekty sygnalizacji i sterowania ulicznego
Elektryka:
- projekty sieci nN i SN, przezbrojenia sieci nN i sN
- przyłącza elektroenergetyczne, stacje transformatorowe,
- projekty zasilani i sterowanie przepompowni ścieków itp.
- projekty wnętrzowych instalacji elektrycznych
Oświetlenie przemysłowo - drogowe:
- projekty oświetlenia dróg, placów,parkingów,
ścieżek rowerowych w technologi tradycyjnej i LED, wizualiacje
EMPSAL

40-857 KATOWICE
ul. Wolnego 14 / 29
Tel. :+48 32 761 00 66
Mobile : 693 79 00 66
Fax. :+48 32 757 90 76

biuro@empsal.com.pl

2004
Ważne osiągnięcia: Unowocześnienie stacji monitorowania»
2003
Ważne osiągnięcia: Projekty telekomunikacyjne autostrad»
2002
Ważne osiągnięcia: Rondo-Katowice »


O firmie ...